Skip to content

Biden và Trump tái đấu hiệp 2

Phía Biden sẽ ve vãn thuyết phục khối cử tri ủng hộ bà Haley. Phía ông Trump sẽ đánh vào tâm lý hoang mang của cử tri về khủng hoảng di dân lậu ở biên giới phía Nam.

Joe Biden vs Donald Trump, 2024

Bà Nikki Haley, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, rút lui sau khi thua trong vòng kiểm phiếu sơ bộ "Siêu Thứ Ba", ngày 5 tháng 3, vô hình chung xác nhận cuộc tái đấu giữa Biden và Trump cho chức vụ tổng thống năm 2024.

Phía Biden sẽ ve vãn thuyết phục khối cử tri ủng hộ bà Haley. Phía ông Trump vẽ lên một bức tranh ảm đạm đang xuống dốc của nước Mỹ và đánh vào tâm lý hoang mang của cử tri về khủng hoảng di dân lậu ở biên giới phía Nam. Cuộc tranh cử tổng thống toàn quốc năm 2024 chính thức bắt đầu.

youtube video

Latest