Skip to content

Tối cao Pháp viện Mỹ phán quyết có lợi cho Trump

Báo chí và giới quan sát chính trị cho rằng Tối cao Pháp viện đã lộ ý đồ ngầm ủng hộ Trump tránh phải đối diện với pháp luật về những hành động vi phạm hiến pháp của mình.

Chín thẩm phán của Tối cao Pháp viện Mỹ: Amy Barrett, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Kentaji Jackson, Sonia Sotomayor, Clarence Thomas, John Roberts, Samuel Alito, và Elena Kagan.

Hiện ông đang bị Bộ Tư pháp truy tố về tội lật đổ chính quyền trong sự cố ngày 6 tháng Giêng. Ông Trump dùng chiêu pháp trì hoãn của xét xử bằng cách kháng án và yêu cầu Tối cao Pháp viện cho phán quyết về vấn đề tổng thống có được miễn bị truy tố cho những hành vi xảy ra trong thời gian tại chức hay không . Ngày 27 tháng 2 năm 2024 vừa qua, Tối cao Pháp viện Mỹ sau hơn hai tuần cứu xét đã đồng ý sẽ nhận xét xử yêu cầu kháng án của ông Trump, và ấn định ngày 21 tháng 4 để nghe lập luân của hai bên, phía ông Trump và phía Bộ Tư pháp. Quyết định này của Tối cao Pháp viện có hiệu quả kéo dài thời gian chờ đợi phán quyết khiến cho vụ xử án của Bộ Tư pháp bị hoãn lại và có thể không thể xảy ra trước kỳ bầu cử vào tháng 11 năm 2024. Đây là một diễn biến thắng lợi cho ông Trump.

Báo chí và giới quan sát chính trị cho rằng Tối cao Pháp viện đã lộ ý đồ ngầm ủng hộ Trump tránh phải đối diện với pháp luật về những hành động vi phạm hiến pháp của mình. Trong thời kỳ 4 năm làm tổng thống, ông Trump đã đưa được 3 vị thẩm phán thuộc cánh bảo thủ vào Tối cao Pháp viện và nâng tỷ lệ bảo thủ so với cấp tiến lên tới một tỷ số áp đảo là 6 trên 3.

Latest