Skip to content

Tối cao Pháp viện Mỹ ra phán quyết cho phép Trump tiếp tục ứng cử tổng thống

Đây là một thắng lợi chính trị lớn cho ông Trump, bởi vì để Quốc hội thông qua một nghị quyết như thế rất khó xảy ra với tình trạng chính trị phe phái, trong đó phe ủng hộ ông Trump giữ một vai trò quan trọng.

Sau khi Tối cao Pháp viện tiểu bang Colorado quyết định không cho phép Trump ứng cử tổng thống dựa theo Tu Chính Án 14 không cho phép những người tham gia lật đổ chính quyền ra tranh cử. Ông Trump tức thì kháng án. Và ngày hôm nay 4 tháng 3 năm 2024, tòa án Tối cao Pháp viện Liên bang của Mỹ đã đảo ngược quyết định của tiểu bang Colorado, viện dẫn lý do tiểu bang không có quyền đơn phương vô hiệu hóa một chức vụ liên bang, nhất là chức vụ tổng thống.

Đó là trách nhiệm của Quốc hội. Tối cao Pháp viện Mỹ còn nói thêm rằng Quốc hội phải thông qua một nghị quyết bằng phương thức bỏ phiếu trước khi đưa ra một quyết định như thế. Đây là một thắng lợi chính trị lớn cho ông Trump, bởi vì để Quốc hội thông qua một nghị quyết như thế rất khó xảy ra với tình trạng chính trị phe phái, trong đó phe ủng hộ ông Trump giữ một vai trò quan trọng.

Latest