Skip to content

Đỗ Thông Minh phản biện Hà Văn Sơn gây tranh cãi sôi nổi trên không gian mạng

Trong dịp kỷ niệm 30-4, nhà báo Vũ Hoàng Lân của kênh Phố Bolsa TV có một cuộc phỏng vấn có giá trị với học giả Đỗ Thông Minh về chiến tranh Việt Nam và sự kiện Sài gòn thất thủ.

Đỗ Thông Minh trả lời phỏng vấn kênh Pho Bolsa TV

Trong dịp kỷ niệm 30-4, nhà báo Vũ Hoàng Lân của kênh Phố Bolsa TV có một cuộc phỏng vấn có giá trị với học giả Đỗ Thông Minh về chiến tranh Việt Nam và sự kiện Sài gòn thất thủ.

Vào thời điểm 30-4-1975, ông Đỗ Thông Minh đang là sinh viên du học tại Nhật, chứng kiến những giờ phút cuối cùng thay đổi chủ nhân của lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật. Sau năm 1975, ông tham gia sáng lập Mặt trận Kháng chiến Hoàng Cơ Minh và làm chủ bút tờ báo Kháng Chiến của Mặt trận. Nhưng không lâu sau đó, ông chia tay với mặt trận và trở thành một học giả ra mắt nhiều cuốn sách học thuật, văn hóa, lịch sử và giành nhiều thời gian đi khắp thế giới gặp gỡ phỏng vấn nhiều nhân vật lịch sử.

Phát biểu của Hà Văn Sơn

Latest