Skip to content

Ủy ban 6 tháng Giêng sắp báo cáo điều tra

Câu hỏi quan trọng nhất mọi người muốn biết là cựu tổng thống Trump dính líu sâu đậm tới chừng mực nào trong biến cố tấn công tòa nhà Quốc Hội vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.

Câu hỏi quan trọng nhất mọi người muốn biết là cựu tổng thống Trump dính líu sâu đậm tới chừng mực nào trong biến cố tấn công tòa nhà Quốc Hội vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.

Latest