Skip to content

Cái giá phải trả nào cho việc Việt Nam bỏ phiếu chống loại trừ Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc?

Thái độ khôn ngoan nhất của Việt Nam vào lúc này là nên giảm bớt những tuyên truyền phê phán Mỹ và Tây phương trong khi lại công khai ủng hộ Nga ở trong nước. Hãy giữ một thái độ "ngư ông đắc lợi", thay vì tham gia sâu đậm và đứng về phía thua trận.

Thảm sát ở Bucha, Ukraina
Danh sách bỏ phiếu ở LHQ hôm 7 tháng 4 năm 2022
YouTube video


Bàng hoàng với những tội ác diệt chủng của Nga ở Bucha, Ukraina, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã đưa ra nghị quyết loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc vào ngày 7 tháng 4 năm 2022. Khác với hai lần bỏ phiếu trắng trước vào tháng 3 liên quan tới Nga, lần này Việt Nam đã chọn bỏ phiếu chống.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy có 93 phiếu thuận, 58 phiếu trắng, và 24 phiếu chống trong đó có Việt Nam. Để loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền cần phải có 2/3 phiếu thuận hoặc phiếu trắng, cho nên việc bỏ phiếu trắng cũng có tác động tương tự như bỏ phiếu thuận. Trước đó, Nga đánh tiếng, và dĩ nhiên là đằng sau hậu trường chắc chắn đã có sự vận động lôi kéo, rằng bỏ phiếu trắng cũng đồng nghĩa là có thái độ thù nghịch với Nga.

Đây là một tình huống khó khăn cho Việt Nam: cho dù bỏ phiếu như thế nào đều cũng bị thiệt hại về mặt ngoại giao. Giữa hai chọn lựa, Việt Nam hy vọng rằng đã làm một chọn lựa ít thiệt hại nhất. Tuy nhiên, hệ quả lâu dài chưa có thể đánh giá ngay được.

Mặc dù Việt Nam đã hai lần bỏ phiếu trắng và một lần bỏ phiếu chống, tương tự như Trung Quốc, nhưng điều đáng chú ý là Việt Nam đã không bị Mỹ và Tây Phương phê phán nhắc tới như trường hợp Trung Quốc. Có thể là Mỹ và đồng minh vẫn đánh giá cao vai trò đối trọng của Việt Nam đối với Trung Quốc, và ngầm hiểu rằng Việt Nam vẫn cần đến vũ khí của Nga để có khả năng chống đỡ Trung Quốc, cho nên vẫn tôn trọng việc Việt Nam cần giữ một quan hệ không bị sứt mẻ đối với Nga. Trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, Mỹ và đồng minh vẫn đang cần đến sự tham gia của Việt Nam về phía họ và muốn thấy Việt Nam tiếp tục vững mạnh.

Tuy nhiên, với sự tàn bạo của Putin trong cuộc chiến ở Ukraina, dư luận lên án Nga trên thế giới ngày càng mạnh mẽ, và không loại bỏ khả năng tới một mức độ tràn ly nào đó, sẽ quay sang tẩy chay Việt Nam.

Thái độ khôn ngoan nhất của Việt Nam vào lúc này là nên giảm bớt những tuyên truyền phê phán Mỹ và Tây phương trong khi lại công khai ủng hộ Nga ở trong nước. Hãy giữ một thái độ lặng lẽ "ngư ông đắc lợi", thay vì tham gia sâu đậm và đứng về phía thua trận. Kinh nghiệm của hai cuộc thế chiến cho thấy phe thua trận luôn luôn phải trả giá và bị thiệt hại.

Latest