Đông Duy

Tác chiến trong thành phố: từ Stalingrad 1942 qua Hà nội 1946 tới Mariupol 2022

Tác chiến trong thành phố: từ Stalingrad 1942 qua Hà nội 1946 tới Mariupol 2022

Như Tôn tử nói: “Thành quả tốt nhất trong nghệ thuật chiến tranh là chiếm giữ toàn bộ một quốc gia còn nguyên vẹn." Quân Nga sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực sự và toàn diện kiểm soát an ninh trong thành phố này như một lãnh thổ bị chiếm đóng cho dù những ổ kháng cự chính đã bị tiêu diệt.
Đông Duy