Skip to content

Đông Duy khai cọ đầu năm: Hội hoạ chỉ là một tình cờ để hạnh phúc

Nhân đọc cuốn sách về cuộc đời của Nguyễn Thái Học do Nhượng Tống Hoàng Phạm Trân viết, tôi muốn hỏi thêm Đông Duy về Nhượng Tống và giai đoạn lịch sử quãng 1945 bởi vì Đông Duy thỉnh thoảng có nhắc đến "bố nuôi" Nhượng Tống.

Đông Duy Hoàng Kiếm Nam, hơn 80 tuổi, vẫn làm việc một mình viết sách và sáng tác sung mãn. Nhân đọc cuốn sách về cuộc đời của Nguyễn Thái Học do Nhượng Tống Hoàng Phạm Trân viết, tôi muốn hỏi thêm Đông Duy về Nhượng Tống và giai đoạn lịch sử quãng 1945 bởi vì Đông Duy thỉnh thoảng có nhắc đến "bố nuôi" Nhượng Tống.

Mùng 4 Tết, đến nhà thăm Đông Duy, tình cờ bắt gặp ông đang vẽ tranh, hỏi loanh quanh vài điều, chưa kịp gì hết, thì ông bận việc phải đi.

youtube video

Kênh YouTube Tạp Chí Xám của Đông Duy:
https://www.youtube.com/channel/UCtm-h12rb_davdN7T5U1eLw

Latest