Skip to content

Nguyễn Thế Ngọc: tuổi trẻ trong nước và hải ngoại đoàn kết lại!

Sự hiện diện của ông ở Bônsa là một điểm tựa niềm tin lạc quan vào một tương lai tươi sáng của Việt Nam và của cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

Cụ Nguyễn Thế Ngọc lì xì ngày đầu năm

Cụ Nguyễn Thế Ngọc dầu đã lớn tuổi nhưng vẫn mặc áo dài khăn đóng, chống gậy đầu năm đi lì xì chúc Tết. Từng là một thầy giáo khi còn ở Việt Nam, cho nên ông lúc nào cũng nói lời khuyến khích lạc quan cho giới trẻ. Ông đã sống qua các thời kỳ phát triển của Little Saigon và tham gia hầu hết các phong trào sinh hoạt chính trị trong cộng đồng. Thông điệp của ông lúc nào cũng tích cực, xây dựng và hướng về tuổi trẻ. Sự hiện diện của ông trong cộng đồng hải ngoại Bônsa là một điểm tựa niềm tin lạc quan vào một tương lai tươi sáng của Việt Nam và của cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

youtube video

Latest