Skip to content

Nguyễn Ngọc Lập thách đố giới báo chí trẻ hôm nay

Ông Nguyễn Ngọc Lập, đã hơn 70 tuổi, chứng kiến sự hình thành của Bônsa từ thủa sơ khai, và ông từng giữ chương trình radio talk show cho nên rất quen thuộc với sinh hoạt báo chí truyền thông ở Bônsa.

Nguyễn Ngọc Lập, quán Cà phê Đen Đá, 16 tháng 11 na9m 20201

Ông Nguyễn Ngọc Lập, đã hơn 70 tuổi, chứng kiến sự hình thành của Bônsa từ thủa sơ khai, và ông từng giữ chương trình radio talk show cho nên rất quen thuộc với sinh hoạt báo chí truyền thông ở Bônsa. Đối với khuynh hướng có cái nhìn bi quan, cho rằng người Việt có những nét văn hoá tiêu cực cho nên sự phát triển báo chí của Bônsa cũng không được văn minh tiến bộ cho lắm. Trong đoạn video này, ông Lập thách đố giới trẻ báo chí có thể làm khá hơn hay đạt được những thành tựu như thế hệ sáng lập đi trước.

Nguyễn Ngọc Lập, quán Cà phê Đen Đá, 16 tháng 11 na9m 20201

Latest